Stone

REWARS provides professional services in the field of conservation and restoration of stone.

 • Author of the sculpture - Krzysztof Bednarski [from left: before and after conservation and restoration]
 • Author of the sculpture - Krzysztof Bednarski [from left: before and after conservation and restoration]
 • Author of the sculpture - Krzysztof Bednarski [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • Konserwacja gloriety - Etap II - plakat informacyjny
 • Konserwacja gloriety - Etap II - plakat informacyjny
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i rekonstrukcji kapitelu]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i rekonstrukcji filaru]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i restauracji zwieńczenia gloriety]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i restauracji zwieńczenia gloriety]]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i restauracji wnętrza gloriety]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from left: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from left: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from left: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from left: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from left: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from above: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from above: before and after conservation and restoration]
 • Tombstone - Fryderyk Olex [from above: before and after conservation and restoration]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [obiekt w trakcie oczyszczania]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [obiekt w trakcie oczyszczania]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [u góry rzeźba po zdemontowaniu wtórnie umieszczonej w nieprawidłowy sposób głowy Chrystusa, po lewej zdemontowana głowa, po prawej rzeźba po poprawnym zamontowaniu głowy Chrystusa - stan po uzupełnieniu brakujących elementów i scaleniu kolorystycznym]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł. XIV wieku [po lewej stan po usunięciu wtórnego uzupełnienia nieprawidłowo wykonanego, po środku stan po zdjęciu jabłka i dłoni, po prawej stan po prawidłowym umiejscowieniu partii rąk i uzupełnieniu ubytków, przed scaleniem kolorystycznym]
 • lico płyty nagrobnej z cmentarza żydowskiego [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • lico płyty nagrobnej z cmentarza żydowskiego - fragment inskrypcji [po lewej stan przed konserwacją - widoczne porosty, po prawej stan po konserwacji]
 • odwrocie płyty nagrobnej z cmentarza żydowskiego [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]This website uses the cookies files to realize services according to Cookies Policy.
You can set up conditions of storage and access of cookies files within the browser you use. OK