Painting

REWARS provides professional services in the field of conservation and restoration of polychromed objects.

 • sth
 • tablica herbowa rodu von Wartensleben - 2 poł. XVIII wieku; olej na drewnie [etapy rekonstrukcji brakującego fragmentu tablicy]
 • tablica herbowa rodu von Wartensleben - 2 poł. XVIII wieku; olej na drewnie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • Marcello Bacciarelli, portrait S. Augusta Poniatowskiego [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • portrait Augusta III Wettyna [from left: before and after conservation and restoration]
 • portrait Augusta III Wettyna [from left: before and after conservation and restoration]
 • gothic sculpture [from left: before, during and after conservation and restoration]
 • gothic sculpture [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from above: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • guild chest - 1727 [from above: before and after conservation and restoration]
 • guild chest - 1727 [from above: before and after conservation and restoration]
 • guild chest - 1727 [from above: before and after conservation and restoration]
 • Krucyfiks Serafiński - 2 poł. XIV wieku; pełnoplastyczna rzeźba drewniana, polichromowana [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • Krucyfiks Serafiński - 2 poł. XIV wieku; pełnoplastyczna rzeźba drewniana, polichromowana [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • Krucyfiks Serafiński - 2 poł. XIV wieku; pełnoplastyczna rzeźba drewniana, polichromowana [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • Krucyfiks Serafiński - 2 poł. XIV wieku; pełnoplastyczna rzeźba drewniana, polichromowana [zdjęcie rentgenogramu]
 • Krucyfiks Serafiński - 2 poł. XIV wieku; pełnoplastyczna rzeźba drewniana, polichromowana [stan po konserwacji, widoczna rekonstrukcja warstwy malarskiej - uzupełnienie kropką]
 • [from left: before and after conservation and restoration]
 • [from left: before and after conservation and restoration]This website uses the cookies files to realize services according to Cookies Policy.
You can set up conditions of storage and access of cookies files within the browser you use. OK