Metal

REWARS provides professional services in the field of conservation and restoration of metal.

 • Zegar złocony typu kartel z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji
 • Zegar typu kartel z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - odlew złocony [u góry stan przed konserwacją i restauracją, u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • Zegar typu kartel z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - odlew złocony, fragment [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - wieńcząca polski pawilon na Wystawie Paryskiej w 1937 roku; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją z widoczną deformacją piersi, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją z widocznymi deformacjami i wgnieceniami, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; widok wnętrza rzeźby ze stalową konstrukcją [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na orła [po lewej stan przed konserwacją z widocznymi zniszczeniami połączeń lutowniczych oraz rozerwaniami blachy, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na orła [po lewej stan w trakcie konserwacji ukazujący skalę rozerwań blachy, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na plecy orła [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; widok podstawy [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji po prawidłowym umocowaniu stóp]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; widok podstawy [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji po prawidłowym umocowaniu stóp]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na lewą stopę [po lewej stan przed konserwacją z widocznym brakiem podeszwy, po prawej stan po konserwacji z odtworzonym brakującym elementem]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na lewą stopę [po lewej stan przed konserwacją z widocznym brakiem podeszwy, po prawej stan po konserwacji i zrekonstruowaniu brakującego elementu]
 • ambona - 1889 rok; stal, mosiądz
 • ambona - 1889 rok; stal, mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • ambona - 1889 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • ambona - 1889 rok; stal, mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • krzyż wieńczący ambonę - 1889 rok; stal, miedź [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • zwieńczenie ambony - 1889 rok; stal, miedź [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • czasza ambony - 1889 rok; stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • palmety z zadaszenia ambony - 1889 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • płaskorzeźba z cyklu pory roku - srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiającego pory roku - odwrocie; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiającego pory roku - odwrocie; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Ręczny Karabin Maszynowy Browning wz.28 - 1934 rok; stal
 • Ręczny Karabin Maszynowy Browning wz.28 - 1934 rok; stal [zbliżenie na rurę gazową, stan przed i po konserwacji]
 • Młodzieniec z chartem - XIX wiek; cynkowa rzeźba ogrodowa [po lewej stan przed konserwacją, po środku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • moździerz - 1770 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • moździerz - 1770 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • lichtarz - XIX wiek; pozłacany mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • neogothic bench - XIXth [from left: before and after conservation and restoration]
 • neogothic bench - XIXth [from left: before and after conservation and restoration]
 • neogothic bench - XIXth [from left: before and after conservation and restoration]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [u góry stan przed konserwacją i restauracją; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [u góry stan przed konserwacją i restauracją; po środku stan po rozklejeniu nieprawidłowego łączenia, widoczne czasowe zniekształcenie w celu prawidłowego połączenia krawędzi pęknięcia; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [zbliżenie na pęknięcie; po lewej stan przed konserwacją i restauracją; po środku stan po rozklejeniu nieprawidłowego łączenia, widoczne czasowe zniekształcenie w celu prawidłowego połączenia krawędzi pęknięcia; po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [u góry stan przed konserwacją i restauracją; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [zbliżenie; u góry stan przed konserwacją i restauracją; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [po lewej stan przed konserwacją i restauracją; po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • rozeta - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • klucz - obiekt archeologiczny; stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]This website uses the cookies files to realize services according to Cookies Policy.
You can set up conditions of storage and access of cookies files within the browser you use. OK