Paper

REWARS provides professional services in the field of conservation and restoration of paper.

 • Drawing by Józef Brandt - private collection [from left: before and after conservation and restoration]
 • Drawing by Józef Brandt - private collection [from left: before and after conservation and restoration]
 • watercolor - private collection [from above: before and after conservation and restoration]
 • watercolor - private collection [from above: before and after conservation and restoration]
 • watercolor - private collection [from left: before and after conservation and restoration]
 • Teka Kępińska z 20 drzeworytami Antoniego Serbeńskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej [od góry stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • Teka Kępińska z 20 drzeworytami Antoniego Serbeńskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej [od góry stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • Opakowanie ochronne do przechowywania Teki Kępińskiej z 20 drzeworytami Antoniego Serbeńskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej [na zdjęciach teczka ochronna z umieszczoną wewnątrz Teką Kępińską]
 • Pastel z kolekcji prywatnej. Na zdjęciach u góry stan przed konserwacją i restauracją. Na dole po lewej fotokopia pastelu w oryginalnej oprawie, na środku pastel po konserwacji i restauracji, po prawej pastel w opakowaniu ochronnym.
 • Pastel Wilhelma Wachtela pod tytułem Motyw z Warszawy - kolekcja prywatna, lico obiektu [od lewej stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • Pastel Wilhelma Wachtela pod tytułem Motyw z Warszawy - kolekcja prywatna, odwrocie obiektu [po lewej stan przed konserwacją, po środku stan po konserwacji i restauracji, po prawej stan po dodatkowym zabezpieczeniu odwrocia]
 • Pastel Wilhelma Wachtela pod tytułem Motyw z Warszawy - kolekcja prywatna, zbliżenie na fragment odwrocia obiektu [od góry stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • gazeta z kolekcji prasy powstania warszawskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie - [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • gazeta Armia Ludowa z kolekcji prasy powstania warszawskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie - [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • gazeta Armia Ludowa z kolekcji prasy powstania warszawskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie - [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • grafika 1- lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1- lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1- lico [po lewej stronie karty stan po wstępnym oczyszczeniu, po prawej stronie karty stan przed wstępnym oczyszczeniem]
 • grafika 1- lico, fragment [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1- lico, fragment [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 2 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 2 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 3 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 3 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 3 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 4 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 4 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacj]
 • grafika 4 - lico, fragment z czerwonymi literami [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 4 - lico, fragment [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 5 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 5 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - lico, deformacja powierzchni [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - lico [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 1 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 1 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 1 - fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 2 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 2 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 2 - fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • mapa - 20-lecie międzywojenne; fragment odwrocia [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Mapa Gospodarcza Królestwa Polskiego autorstwa Władysława Sandeckiego - 1885 rok; fragment lica [w trakcie oczyszczania]
 • Mapa Gospodarcza Królestwa Polskiego autorstwa Władysława Sandeckiego - 1885 rok; fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Tryptyk rybacki autorstwa KoHoffmana - 1932 rok; grafika, fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • O dziejach Alexandra Wielkiego, Króla Macedońskiedgo, Ksiąg Dwanaście autorstwa Kwintusa Kurcyusa - 1618 rok; księga drukowana [składki książki po konserwacji, przed zszyciem w blok]This website uses the cookies files to realize services according to Cookies Policy.
You can set up conditions of storage and access of cookies files within the browser you use. OK