бумага

Мастерская консервации и реновации памятников старины REWARS ведёт специализированные работы по реставрации исторических объектов, сделанных на бумажной почве.

 • [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • [сверху состояние объекта перед консервацией и реставрацией, внизу состояние объекта после консервации и реставрации]
 • [сверху состояние объекта перед консервацией и реставрацией, внизу состояние объекта после консервации и реставрации]
 • [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • Teka Kępińska z 20 drzeworytami Antoniego Serbeńskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej [od góry stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • Teka Kępińska z 20 drzeworytami Antoniego Serbeńskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej [od góry stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • Opakowanie ochronne do przechowywania Teki Kępińskiej z 20 drzeworytami Antoniego Serbeńskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej [na zdjęciach teczka ochronna z umieszczoną wewnątrz Teką Kępińską]
 • Pastel z kolekcji prywatnej. Na zdjęciach u góry stan przed konserwacją i restauracją. Na dole po lewej fotokopia pastelu w oryginalnej oprawie, na środku pastel po konserwacji i restauracji, po prawej pastel w opakowaniu ochronnym.
 • Pastel Wilhelma Wachtela pod tytułem Motyw z Warszawy - kolekcja prywatna, lico obiektu [od lewej stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • Pastel Wilhelma Wachtela pod tytułem Motyw z Warszawy - kolekcja prywatna, odwrocie obiektu [po lewej stan przed konserwacją, po środku stan po konserwacji i restauracji, po prawej stan po dodatkowym zabezpieczeniu odwrocia]
 • Pastel Wilhelma Wachtela pod tytułem Motyw z Warszawy - kolekcja prywatna, zbliżenie na fragment odwrocia obiektu [od góry stan przed oraz po konserwacji i restauracji]
 • gazeta z kolekcji prasy powstania warszawskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie - [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • gazeta Armia Ludowa z kolekcji prasy powstania warszawskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie - [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • gazeta Armia Ludowa z kolekcji prasy powstania warszawskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie - [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • grafika 1- lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1- lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1- lico [po lewej stronie karty stan po wstępnym oczyszczeniu, po prawej stronie karty stan przed wstępnym oczyszczeniem]
 • grafika 1- lico, fragment [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 1- lico, fragment [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 2 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 2 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 3 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 3 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 3 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 4 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 4 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacj]
 • grafika 4 - lico, fragment z czerwonymi literami [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 4 - lico, fragment [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 5 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 5 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - lico, deformacja powierzchni [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • grafika 6 - lico [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 1 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 1 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 1 - fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 2 - lico [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 2 - odwrocie [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • fotografia 2 - fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • mapa - 20-lecie międzywojenne; fragment odwrocia [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Mapa Gospodarcza Królestwa Polskiego autorstwa Władysława Sandeckiego - 1885 rok; fragment lica [w trakcie oczyszczania]
 • Mapa Gospodarcza Królestwa Polskiego autorstwa Władysława Sandeckiego - 1885 rok; fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Tryptyk rybacki autorstwa KoHoffmana - 1932 rok; grafika, fragment lica [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • O dziejach Alexandra Wielkiego, Króla Macedońskiedgo, Ksiąg Dwanaście autorstwa Kwintusa Kurcyusa - 1618 rok; księga drukowana [składki książki po konserwacji, przed zszyciem w blok]