камень

Мастерская консервации и реновации памятников старины REWARS ведёт специализированные работы по реставрации исторических объектов из камня.

 • автор скульптуры - Krzysztof Bednarski [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • автор скульптуры - Krzysztof Bednarski [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • автор скульптуры - Krzysztof Bednarski [сверху состояние объекта перед консервацией и реставрацией, внизу состояние объекта после консервации и реставрации]
 • [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • Konserwacja gloriety - Etap II - plakat informacyjny
 • Konserwacja gloriety - Etap II - plakat informacyjny
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i rekonstrukcji kapitelu]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i rekonstrukcji filaru]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i restauracji zwieńczenia gloriety]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i restauracji zwieńczenia gloriety]]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [etapy prac przy konserwacji i restauracji wnętrza gloriety]
 • Konserwacja gloriety - piaskowiec, XIX wiek [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [сверху состояние объекта перед консервацией и реставрацией, внизу состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [сверху состояние объекта перед консервацией и реставрацией, внизу состояние объекта после консервации и реставрации]
 • могильный памятник - Fryderyk Olex [сверху состояние объекта перед консервацией и реставрацией, внизу состояние объекта после консервации и реставрации]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [po lewej stan przed konserwacją, pośrodku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [obiekt w trakcie oczyszczania]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [obiekt w trakcie oczyszczania]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł XIV wieku [u góry rzeźba po zdemontowaniu wtórnie umieszczonej w nieprawidłowy sposób głowy Chrystusa, po lewej zdemontowana głowa, po prawej rzeźba po poprawnym zamontowaniu głowy Chrystusa - stan po uzupełnieniu brakujących elementów i scaleniu kolorystycznym]
 • Madonna z Dzieciątkiem - 2 poł. XIV wieku [po lewej stan po usunięciu wtórnego uzupełnienia nieprawidłowo wykonanego, po środku stan po zdjęciu jabłka i dłoni, po prawej stan po prawidłowym umiejscowieniu partii rąk i uzupełnieniu ubytków, przed scaleniem kolorystycznym]
 • lico płyty nagrobnej z cmentarza żydowskiego [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • lico płyty nagrobnej z cmentarza żydowskiego - fragment inskrypcji [po lewej stan przed konserwacją - widoczne porosty, po prawej stan po konserwacji]
 • odwrocie płyty nagrobnej z cmentarza żydowskiego [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]