металл

Мастерская консервации и реновации памятников старины REWARS ведёт специализированные работы по реставрации исторических объектов из металла.

 • Zegar złocony typu kartel z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji
 • Zegar typu kartel z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - odlew złocony [u góry stan przed konserwacją i restauracją, u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • Zegar typu kartel z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - odlew złocony, fragment [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - wieńcząca polski pawilon na Wystawie Paryskiej w 1937 roku; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją z widoczną deformacją piersi, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją z widocznymi deformacjami i wgnieceniami, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; widok wnętrza rzeźby ze stalową konstrukcją [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na orła [po lewej stan przed konserwacją z widocznymi zniszczeniami połączeń lutowniczych oraz rozerwaniami blachy, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na orła [po lewej stan w trakcie konserwacji ukazujący skalę rozerwań blachy, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na plecy orła [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; widok podstawy [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji po prawidłowym umocowaniu stóp]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; widok podstawy [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji po prawidłowym umocowaniu stóp]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na lewą stopę [po lewej stan przed konserwacją z widocznym brakiem podeszwy, po prawej stan po konserwacji z odtworzonym brakującym elementem]
 • rzeźba Polonia Restituta Franciszka Masiaka - 1937 rok; blacha miedziana, stal; zbliżenie na lewą stopę [po lewej stan przed konserwacją z widocznym brakiem podeszwy, po prawej stan po konserwacji i zrekonstruowaniu brakującego elementu]
 • ambona - 1889 rok; stal, mosiądz
 • ambona - 1889 rok; stal, mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • ambona - 1889 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • ambona - 1889 rok; stal, mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • krzyż wieńczący ambonę - 1889 rok; stal, miedź [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • zwieńczenie ambony - 1889 rok; stal, miedź [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • czasza ambony - 1889 rok; stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • palmety z zadaszenia ambony - 1889 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • płaskorzeźba z cyklu pory roku - srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiającego pory roku - odwrocie; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiającego pory roku - odwrocie; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • płaskorzeźba z cyklu przedstawiajacego pory roku - fragment; srebrzony metal, drewno [po lewej stan przed konserwacją i restauracją, po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • Ręczny Karabin Maszynowy Browning wz.28 - 1934 rok; stal
 • Ręczny Karabin Maszynowy Browning wz.28 - 1934 rok; stal [zbliżenie na rurę gazową, stan przed i po konserwacji]
 • Młodzieniec z chartem - XIX wiek; cynkowa rzeźba ogrodowa [po lewej stan przed konserwacją, po środku stan w trakcie konserwacji, po prawej stan po konserwacji]
 • moździerz - 1770 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • moździerz - 1770 rok; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • lichtarz - XIX wiek; pozłacany mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • Скамья неоготическая - XIX век [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • Скамья неоготическая - XIX век [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • Скамья неоготическая - XIX век [С левой стороны состояние объекта перед консервацией и реставрацией, с правой стороны состояние объекта после консервации и реставрации]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [u góry stan przed konserwacją i restauracją; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [u góry stan przed konserwacją i restauracją; po środku stan po rozklejeniu nieprawidłowego łączenia, widoczne czasowe zniekształcenie w celu prawidłowego połączenia krawędzi pęknięcia; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [zbliżenie na pęknięcie; po lewej stan przed konserwacją i restauracją; po środku stan po rozklejeniu nieprawidłowego łączenia, widoczne czasowe zniekształcenie w celu prawidłowego połączenia krawędzi pęknięcia; po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [u góry stan przed konserwacją i restauracją; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [zbliżenie; u góry stan przed konserwacją i restauracją; u dołu stan po konserwacji i restauracji]
 • miedziana ozdoba ze wsi Hrebenne - kultura strzyżowska; dla PRIMA PORTA Antiquities [po lewej stan przed konserwacją i restauracją; po prawej stan po konserwacji i restauracji]
 • rozeta - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • klucz - obiekt archeologiczny; stal [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]
 • blaszka - obiekt archeologiczny; mosiądz [po lewej stan przed konserwacją, po prawej stan po konserwacji]