• Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków - srebra i platery z kolekcji Muzeum Warszawy
  • Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków - militaria orientalne z Muzeum Zamkowego w Malborku
  • Referencje od Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida
  • Der Minister für Wirtschaft - dank der Firma Rewars
  • Archidiecezjalny Konserwator Zabytków
  • Das Königliche Łazienki Museum in Warschau
  • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
  • Prima Porta Antiquities
  • Firma Archeologiczna Vestarius - referencje